κατηγορίες νημάτων

    Για πλεκτική

                ενισχυμένα νήματα (lurex)

                ενισχυμένα μαλακά νήματα

                νήμα frisette

                μπουκλέ νήματα

                αλυσιδάκι