κατηγορίες νημάτων

    Για υφαντουργία

                ενισχυμένα νήματα (lurex)

                στρογγυλά μονόκλωνα μεταλλονήματα