κατηγορίες νημάτων

    Για ιερατικά

                στρογγυλά μεταλλονήματα

                αλυσιδάκι

                ενισχυμένα νήματα (lurex)

                μεταλλικές πούλιες