κατηγορίες νημάτων

    Για ετικέττες

                ενισχυμένα νήματα (lurex)

                στρογγυλά μονόκλωνα μεταλλονήματα