κατηγορίες νημάτων

    Για κορδέλες

                ενισχυμένα νήματα (lurex)

                στρογγυλά μεταλλονήματα

                ενισχυμένα μαλακά νήματα

                μπουκλέ νήματα

                πλακέ τρίφυλλα

                NC πλακέ

                αλυσιδάκι