κατηγορίες νημάτων

    Για κορδόνια

                ενισχυμένα νήματα (lurex)

                πλακέ τρίφυλλα

                NC πλακέ

                ενισχυμένα μαλακά νήματα