κατηγορίες νημάτων

    Για κρόσσια/τρέσσες

                στρογγυλά μονόκλωνα μεταλλονήματα

                πλακέ τρίφυλλα

                NC πλακέ