κατηγορίες νημάτων

    Για συσκευασίες πολυτελείας

                πλακέ τρίφυλλα

                NC πλακέ

                μεταλλικές πούλιες

                στρογγυλά πολύκλωνα μεταλλονήματα