κατηγορίες νημάτων

    Για έργα τέχνης/χειροτεχνήματα

                στρογγυλά μεταλλονήματα

                ενισχυμένα νήματα (lurex)

                ενισχυμένα μαλακά νήματα

                νήμα frisette

                μπουκλέ νήματα

                αλυσιδάκι

                πλακέ τρίφυλλα

                NC πλακέ

                μεταλλικές πούλιες