κατηγορίες νημάτων

    Για τουριστικά είδη

                ενισχυμένα νήματα (lurex)

                στρογγυλά μεταλλονήματα